Certifikat

Akin s.r.o.

AKIN, spol.s r.o. bola založená v roku 1996. Zaoberáme sa obchodnou činnosťou v oblasti spojovacieho, hutného a železiarskeho tovaru.

Od roku 1999 spoločnosť sídli vo vlastných priestoroch, kde bola v roku 2000 zriadená predajňa železiarskeho tovaru ALMEDIAL. Spoločnosť AKIN, s. r. o. cieľavedome orientuje svoj záujem na dokonalé uspokojovanie požiadaviek svojich zákazníkov.

Cieľom spoločnosti je dosiahnuť významné postavenie na domácom trhu v oblasti obchodu, nákupu a predaja spojovacieho, železiarskeho a hutného materiálu. To nás vedie k neustálemu zvyšovaniu technickej úrovne a kvality vykonanej práce. Významný podiel má uplatňovanie systému kvality.

Spoločnosť AKIN, s. r. o. je držiteľom Certifikátu kvality STN EN ISO 9001:2001. Vedenie spoločnosti si je vedomé, že nositeľom úspechov spoločnosti je iba silný a stabilizovaný kolektív zamestnancov preto sa snaží o sústavné uspokojovanie materiálnych a profesijných potrieb svojich zamestnancov.