Späť

Hutný materiál:

Profilova ocel

Profilová oceľ:

 • Tyče kruhové
 • Tyče štvorcové
 • Tyče ploché
 • Tyče šesťhranné
 • Tyče tvarového prierezu L (rovnoramenného)
 • Tyče tvarového prierezu L (nerovnoramenného)
 • Tyče tvarového prierezu I
 • Tyče tvarového prierezu T
 • Tyče tvarového prierezu U
 • Tyče tvarového prierezu H
 • Tyče rebrované
 • Tyče ťahané
Plechy

Plechy:

 • Plechy neušľachtilé
 • Plechy ušľachtilé
 • Plechy za studena alebo za tepla valcované
 • Plechy tenké
 • Plechy hrubé
 • Plechy pozinkované
 • Plechy vlnité
 • Plechy rebrované
 • Plechy s oválnymi výstupkami
 • Široká oceľ
 • Pásová oceľ
 • Široké ohýbané profily
Ocelove rury

Rúry oceľové:

 • Rúry závitové bežné čierne
 • Rúry zvarované
 • Rúry bezošvé
 • Rúry pozinkované
 • Rúry bralenové
 • Rúry konštrukčné
 • Rúry s pozdĺžnym a skrutkovicovým zvarom
 • Rúry hladké
 • Rúry presné
 • Tenkostenné profily oceľové uzavreté
 • Tenkostenné profily oceľové štvorcové
 • Tenkostenné profily oceľové obdĺžnikové
 • Tenkostenné profily oceľové Z
 • Tenkostenné profily oceľové L
 • Tenkostenné profily oceľové T
 • Hrubostenné profily štvorcové
 • Hrubostenné profily obdlžnikové
 • Rúry bezošvé valcované za tepla
Hutnicke druhovýrobky

Hutnícke druhovýrobky:

 • Siete
 • Podlahové rošty
 • Oceľové príruby privarovacie
 • Dierované plechy


Priruby

Príruby:

 • Príruby krkové
 • Príruby ploché
 • Príruby zaslepovacie
 • Príruby závitové