Akin Budova

 

Železiarstvo Akin s.r.o.

Od roku 1999 spoločnosť sídli vo vlastných priestoroch, kde bola v roku 2000 zriadená predajňa železiarskeho tovaru ALMEDIAL. Spoločnosť AKIN, s. r. o. cieľavedome orientuje svoj záujem na dokonalé uspokojovanie požiadaviek svojich zákazníkov.