Budova

Práčovňa a čistiareň Akin

Služby prania a chemického čistenia spoločnosť Akin, s.r.o. Žilina poskytuje od r. 1995. Svojim zákazníkom ponúkame komplexné služby v oblasti čistenia odevov – pranie, chemické čistenie, detašovanie, žehlenie, mangľovanie.

Tak neváhajte a navštívte našu Chemickú čistiareň a práčovňu na ulici Jarná 2606 v Žiline s bezplatným parkovaním alebo Zberňu odevov ulici Veľká Okružná 2135/72. Ponúkneme Vám nielen kvalitné služby za výhodné ceny, ale aj pomoc nášho vyškoleného profesionálneho personálu.

Ponúkame Vám:

 • kvalitu už od r. 1995
 • výhodné ceny
 • poradenstvo pri čistenía praní
 • odborne vyškolený personál
 • profesionálne stroje na čistenie a pranie
 • bezplatné parkovanie pred budovou na ul. Jarná
 • zberné miesto v blízkosti Auparku (cez prechod, vchod z Veľkej Okružnej)
 • pripravujeme pre Vás ďalšie zberné miesta v regióne Žiliny.

Systémové zásady:

 1. Za základ systému manažérstva kvality podľa ISO 9001 organizácia považuje procesné usporiadanie, pri ktorého uplatňovaní zvažuje relevantné súvislosti.
 2. Pri vykonávaní jednotlivých procesných činností sa organizácia zaväzuje plniť aplikovateľné požiadavky.
 3. Celé svoje strategické smerovanie organizácia zameriava na posilňovanie účelu, vyjadreného v rozsahu certifikácie.
 4. Uvedené organizácia považuje za svoj záväzok na trvalé zlepšovanie systému manažérstva a podnecuje k nemu všetkých svojich pracovníkov.
 5. Túto politiku prijala organizácia, aby deklarovala svoj dlhodobý zámera smerovanie v oblasti riadenia.
 6. Táto politika zároveň poskytuje rámec na nastavenie cieľov kvality, čo sú užkonkrétne opatrenia pre konkrétnych pracovníkov, ktoré organizácia prijíma a vyhodnocuje v ročných intervaloch.